בקשת ברכה

הרבי קיבל מאות מכתבים אישיים מדי יום, מאנשים שביקשו את עצתו וברכתו. גם כיום פונים לרבי בבקשת ברכה. המכתבים משוגרים אל מקום קברו, ה'אוהל', לשם עולים מאות אלפי אנשים בכדי להתחזק ולהתעודד, לחוש את קרבתו ולהתפלל שיעורר עליהם רחמי שמים וירעיף עליהם ברכה.

כאן תוכלו לכתוב את בקשת הברכה שלכם, והמכתב יועבר ישירות ל'אוהל'. נסחו את הבקשה בשפה חופשית מהלב, המכתב אישי ונשמר בדיסקרטיות.

כתיבת המכתב היא עת להתבוננות עצמית. קחו לעצמכם רגע, קבלו החלטה על מצווה או מעשה טוב לביצוע, קראו פרק תהלים ותנו מטבע לצדקה, והוסיפו תפילה אישית שברכת השם תחול עליכם.

    בקשתך נקלטה והועברה ל'אוהל' הרבי.

    יהי רצון שכל הברכות יתגשמו, ושנזכה ללכת בדרכו של הרבי ולהמשיך להאיר את העולם באור התורה והמצוות.
    ספרו לי על הרבי